X
0
René Groebli. Ochiul tăcut: Timp. Oameni. Locuri | René Groebli. The Silent Eye: Time. People. Places.
\ 18 martie
BannerImage
Banner

MARe/Muzeul de Artă Recentă prezintă:            

 

René Groebli. Ochiul tăcut: Timp. Oameni. Locuri

René Groebli. The Silent Eye: Time. People. Places.

curatori: Erwin Kessler & Michel Auer

 

 

 

vernisaj: Sîmbătă, 18 martie 2023, orele 16.00

 

”René Groebli a început ca foto-jurnalist și a devenit foto-umanist.” Erwin Kessler

MARe/Muzeul de Artă Recentă București, în colaborare cu Auer Photo Foundation (Elveția), prezintă expoziția René Groebli. Ochiul tăcut: Timp. Oameni. Locuri, care va avea loc între 18 martie și 7 mai 2023. 

În premieră în România, vor fi prezentate 38 de lucrări ale apreciatului fotograf elvețian.

Născut la Zürich, pe 9 octombrie 1927, René Groebli a decis devreme să se concentreze pe fotografie. După ucenicie, a început să experimenteze în propria sa cameră întunecată, folosind exclusiv Rolleiflex. Fotografiile sale timpurii, alb-negru, reprezintă martorii unei concentrări duble, atît asupra subiectului anecdotic, cît și asupra formalismului pur vizual al imaginii, influențat de experimentele interbelice riguroase ale artiștilor de avangardă. 

”René Groebli (1927) a început ca foto-jurnalist și a devenit foto-umanist.
Inițial captivat de evenimentele eroice și de figurile postbelice supra-dimensionate, de la Masacrul din Ismailia, Egipt (1952) la starurile artei internaționale precum Yves Tinguely sau Le Corbusier, Groebli s-a deschis treptat spre cuprinderea intimității lumii vizibile, de la lirismul metropolelor la poezia vieții proprii, fotografiind-o extatic pe Rita, soția sa, în timpul lunii de miere.
Atracția lui avangardistă timpurie pentru cadrarea formalistă a realității prin intermediul unei tehnologii bine controlate s-a dezvoltat spre sugerarea emoțională a ritmurilor eterne ale domeniului vizibilului, reverberate prin ochiul tăcut al fotografului.” Erwin Kessler

Selecția pentru expoziția de la MARe/Muzeul de Artă Recentă București este dedicată celor trei mari domenii de interes ale fotografiilor lui René Groebli – istoria, oamenii, locurile.
René Groebli a fost martor la unele dintre cele mai agitate evenimente de după cel de-al Doilea Război Mondial, cum ar fi Masacrul de la Ismailia din Egipt (1952).
Groebli a documentat masacrul la fața locului, ca un corespondent de război, într-un mod direct și pătrunzător, fără a lua parte și ținîndu-se departe de propagandă. 

Pe lîngă marile evenimente cu semnificație istorică, Groebli a acordat o atenție deosebită aparentelor non-evenimente ale vieții cotidiene. 

Serialul său celebru L'œil de l'amour este cel mai intim și poetic imn al său către către existența calmă, dar captivantă și omniprezentă  a soției sale, Rita.

De asemenea, arta lui Groebli reprezintă și dependența sa față de locuri, în special cele urbane, metropole precum Paris sau Londra, cu arhitectura lor de brand, atmosferă și locuitori definitorii.

 

Parteneri: The Swiss Arts Council Pro Helvetia, Ambasada Elveției în România & Swiss Sponsors’ Fund, UniCredit Bank

 

 

EN:

 

 

MARe/Museum Of Recent Art presents:            

 

René Groebli. The Silent Eye: Time. People. Places.

 

René Groebli. Ochiul tăcut: Timp. Oameni. Locuri

 

curators: Erwin Kessler & Michel Auer

 

Opening:  Saturday, March 18th, 2023 | 4pm

 

”René Groebli (1927) started with photo-journalism and turned to photo-humanism.”
Erwin Kessler

 

MARe/Museum Of Recent Art Bucharest, in collaboration with Auer Photo Foundation (Switzerland), presents René Groebli. The Silent Eye: Time. People. Places. exhibition, which will take place between March 18th-May 7th, 2023.  

 

The exhibition will be the first-ever show in Romania presenting 38 works of the acclaimed Swiss photographer.

 

Born in Zurich on October 9th, 1927, René Groebli decided early on to focus on photography. After apprenticeship in photography, he pursued experiments in his own dark room, by using exclusively the Rolleiflex. His early, black and white photographs witness a dual focus on both the anecdotal subject matter and on the purely visual formalism of the picture, witness of the influence exerted onto his photographic style by the inter-war, rigorous experiments of avant-garde artists. 

 

”René Groebli (1927) started with photo-journalism and turned to photo-humanism. Initially captivated by the heroic, big events and oversized figures of the post-war, vibrant years, from the Massacre of Ismailia in Egypt (1952) to the rising star-artists like Yves Tinguely, Le Corbusier and Fernand Léger, Groebligradually opened up to an intimate take on the visible world, from the lyricism of the metropoles to the poetry of the domestic life, as he ecstatically photographed Rita, his wife, during their honeymoon. His earlier avant-garde, instrumental love for the formalist framing of reality by means of a technologically mastered shooting evolved to an emotionally-charged suggestion of the eternal rhythms of the realm of the visible, as they echo through the silent eye of the photographer.”
Erwin Kessler

The selection for the exhibition at MARe/Museum of Recent Art Bucharest is dedicated to the three major areas of interest of René Groebli's photographs – the history, the humans, the landscapes. René Groebli witnessed some of the most hectic events after World War Two, such as the Massacre of Ismailia in Egypt (1952), his earliest scoop. Groebli documented the massacre on the spot, like a war correspondent, in a direct and penetrating way, without taking sides and keeping himself away from propaganda. 

 

Next to the big events of historical significance, Groebli paid special attention to the apparent non-events of daily life. His world-famous series L'œil de l'amour is his most intimate and poetic hymn to the calm yet enthralling, pervasive presence of his wife, Rita. 

 

Besides the events and the figures, Groebli was addicted to the places, mostly to the urban ones, metropoles like Paris, London, New York, with their brand-like architecture, inhabitants and defining atmosphere.